บทความ

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน

รูปภาพ
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจ (SURVEYING) - GEODESY เบื้องต้น ระบบพื้นหลักฐานแผนที่และพิกัดแผนที่ - การฉายแผนที่ และพิกัดฉาก UTM - การคำนวณโครงข่าย และวงรอบ (TRIANGULATION, TRILATERATION, TRAVERSE) - การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม - เครื่องมือรังวัดทำแผนที่ : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล้องสำรวจแบบต่าง ๆ - การทำแผนที่ด้วยรูปถ่ายทางอากาศ : การนำไปใช้ประโยชน์, การคำนวณและการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการรังวัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน) สามารถปริ๊นอ่านได้เลย -หนังสือ ราคา 690 บ…

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

รูปภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล) กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด - ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 - ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต - แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ - ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย - แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน) สามารถปริ๊นอ่านได้เลย -หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ) หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด …

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

รูปภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล) กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด - ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 - ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต - แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ - ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย - แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน) สามารถปริ๊นอ่านได้เลย -หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ) หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี…

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวท. -ปวส.

รูปภาพ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวท. -ปวส. (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล) กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ 2 - ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย - ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) - ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ - ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ - ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ  - ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ - ถาม – ตอบความรู้เรื่องการเขียน ย่อ ขยายรูป แผนที่ - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ - แนวข้อสอบช่างรังวัด - แนวข้อสอบช่างสำรวจ surveying work, basic field works, leveling - แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศภาพดาวเทียม และการทำแผนที่ - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497…

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช.  (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ 2 - ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย - ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) - ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ - ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ - ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ  - ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ - ถาม – ตอบความรู้เรื่องการเขียน ย่อ ขยายรูป แผนที่ - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ - แนวข้อสอบช่างรังวัด - แนวข้อสอบช่างสำรวจ surveying work, basic field works, leveling - แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศภาพดาวเทียม และการทำแผนที่ - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และป…

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รูปภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)  กรมที่ดิน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี - การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน - การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ - การพัฒนาระบบงานคลัง - ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๔๑ - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔1๒๓ และที่แก้โขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในห…

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวท. -ปวส.

รูปภาพ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวท. -ปวส.  (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)  กรมที่ดิน


- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ 2 - ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย - ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) - ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ - ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ - ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ  - ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ - ถาม – ตอบความรู้เรื่องการเขียน ย่อ ขยายรูป แผนที่ - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ - แนวข้อสอบช่างรังวัด - แนวข้อสอบช่างสำรวจ surveying work, basic field works, leveling - แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศภาพดาวเทียม และการทำแผนที่ - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน …