ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวส. 60

โหลดแนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวส. กรมที่ดิน แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวส. กรมที่ดิน
- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง - ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ - แนวข้อสอบเรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ - แนวข้อสอบการแปลภาพถ่ายทางอากาศ - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ - แนวข้อสอบความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยายรูป แผนที่ - แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก Global Positioning System GPS - แนวข้อสอบนายช่างรังวัด - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
PROMOTION รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ <

โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช. 60

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 60

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน